18.3 C
Beograd
среда - мај 22,2024
Reciklaža i dizajn – Portal o eko dizajnu
Glavne vesti reciklaza

Ponovo radi Green Art Inkubator

Projekat Green Art Inkubator započinje sa svojim aktivnostima. Green Art Inkubator je platforma usmerena na podršku i osnaživanje organizacija i inicijativa u pravcu zelene transformacije u polju kulture i umetnosti, u kontekstu klimatskih promena. Projekat ima za cilj afirmaciju aktivnijeg uključivanja sektora kulture u ove procese, umrežavanjem različitih aktera na sceni kroz aktivnosti inkubatora.

Green Art Inkubator je orijentisan ka ciljevima koji uključuju promovisanje “zelenih politika” u javnom kulturnom kontekstu, stvaranju “zelene” inicijative kao agenta promena u sektoru; iniciranje većeg učešća stručne javnosti u ekološkom dijalogu i podsticanje participacije šire javnosti u sadržajima koji se bave ovom temom.

Značajan aspekt projekta predstavlja uspostavljanje digitalne platforme greenartincubator.org čija je uloga usmerena na osnaživanje institucija i organizacija koje sprovode aktivnosti u navedenoj oblasti sa ciljem uvećanja vidljivosti postojećih i budućih praksi. Digitalna platforma obuhvataće sekciju vesti, repozitorijum dostupnih publikacija na temu primene zelene tranzicije u kulturi, kao i otvoreni segment za članove inkubatora koji će biti deo programa projekta kroz različite faze i aktivnosti.

Green Art Inkubator je inicijativa eksperata i profesionalaca u interdisciplinarnom polju, koje u centar promišljanja smešta uspostavljanje odnosa umetnosti prema aktuelnoj klimatskoj krizi, nosilac projekta je Radna Organizacija, a partneri su Fakultet dramskih umetnosti, Fizički fakultet, SECN – Tehnički fakultet u Novom Sadu, Smart kolektiv, Seecult. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Izvor: Green Art Inkubator

Povezani članci